โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต

  พัฒนาการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนำทีมพัฒนากรเข้าวัดพัฒนาจิต
  นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมโครงการเข้าวัดพัฒนาจิต ณ วัดนางพญา ตำบลปากนคร เม่อวันที่ 18 เมษายน 2554
[ วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 18:35 น. ]